20 Dub · Mgr. Alexandra Klánová · No Comments

Bruntálský skřivánek – školní kolo soutěže ve zpěvu

Dne 10.dubna 2018 proběhlo školní kolo soutěže ve zpěvu. Soutěž se konala v učebně hudební výchovy na druhém stupni.  Této soutěže se zúčastnilo 36  zpěváčků. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií. Porota, složená z učitelů prvního stupně –  pani učitelky Šidlíkové, Červenkové, Grenarové, Zpěvákové a Šrubařové, to neměla vůbec jednoduché. Výkony zpěváků byly na vysoké úrovni a …

READ MORE

20 Dub · Mgr. David Pavelka · No Comments

Volejbalová sezóna vrcholí

V měsíci dubnu si žáci ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10 měli možnost porovnat své volejbalové dovednosti hned na několika turnajích.   Ve středu 18.4 se vypravily do Krnova na turnaj dívky, kde se uskutečnilo okresní finále AŠSK, a nevedly si vůbec špatně. V prvním utkání jednoznačně zvítězily nad ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 2:0 na sety. Ve druhém …

READ MORE

18 Dub · Mgr. Jiří Vyleťal · No Comments

Volání divočiny 7 – “Jaro na jesenickém ledovci”

Poslední hodiny ve škole jsou za námi, rychle na oběd a hurá pro naše “drobečky”. Ano, ty nesnesitelně těžké batohy budou opravdu následující dva dny naší nedílnou součástí. Ukrývá se v nich totiž všechno, bez čeho pravý dobrodruh nemůže do Divočiny vyrazit. Voda, jídlo, spacák, karimatka a oblečení pro strýčka Příhodu. Že se to nedá …

READ MORE

17 Dub · Mgr. Monika Zpěváková · No Comments

Notička přála ke Dni učitelů

Ke Dni učitelů popřál flétnový soubor Notička jak současným, tak i bývalým pedagogickým pracovníkům naší školy.   S úvodními slovy Anitky Mecové: „Tak jako přišlo jaro, tak jsme přišli i my …“ pogratulovali členové Notičky veselým pásmem jarních písní a říkadel. Místností se rozezněly tóny fléten a zpěv doprovázený orffovými hudebními nástroji. Nechyběla ani krátká dramatizace …

READ MORE

16 Dub · Mgr. Martina Horáková · No Comments

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1.STUPNI

Dá se říct, že nejen recitací je člověk živ. Ale žákům na naší škole to prostě jde. Svědčí o tom i početná skupina 51 malých recitátorů, kteří se ve čtvrtek 5. dubna 2018 sešli na školním kole recitační soutěže. Porota ve složení paní zástupkyně Petry Romanské, paní učitelky Martiny Horákové, Michaely Šrubařové, Moniky Zpěvákové a …

READ MORE

16 Dub · Mgr. Petra Romanská · No Comments

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

 Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční   ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 15:00 hod.   ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10   Program: Seznámení se zápisem kontrolní komise – kontrola hospodaření spolku za rok 2017 Předběžný rozpočet na rok 2018 Změna stanov – délka volebního období Volba do výboru spolku …

READ MORE

13 Dub · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Ukliďme Česko !

Třída IX. A ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10 se znovu zapojila do dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.   K úklidu si třída vybrala jihovýchodní část města směr obec Mezina, vedle Černého potoka, kde se nachází zajímavá lokalita lom u Marburku. Lokalitu si žáci zvolili proto, že zde minulý …

READ MORE

12 Dub · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Finanční gramotnost s KB Bruntál

Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku – a aby tato výuka byla pro naše žáky zajímavá, využili jsme nabídky pana Martina Rozprýma z KB Bruntál a obohatili ji o přednášku odborníka z praxe a exkurzí žáků přímo v bance.   Tématem přednášky byla funkce banky v ekonomice, získávání a zhodnocení peněz bankou, výhody a nevýhody platebních …

READ MORE