TITLE

DESCRIPTION

Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ...

Read More

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY od 12. 4. 2021

• Provoz ve školní družině od pondělí 12. 4. 2021 je zajištěn:   ráno od 6:00 do 7:45 hodin odpoledne do 17:00 hodin   • Školní družina bude v provozu pouze pro žáky prvního až čtvrtého ročníku.   • Pokud žáci budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině.   • Úplata za ŠD (za ...

Read More

Provoz školní jídelny od 12. 4. 2021

Provoz školní jídelny od 12. 4. 2021   Důchodci:  10:45 – 11:00 (obědy do odnosných nádob)   Zaměstnanci školy: 11:00 – 12:30   II. A, III. A – 11:00 I. B – 11:30 III. B, IV. C – 12:00 IV. B, V. B – 12:30 I. D – průběžně   Cizí strávníci:  13:00 – 13:15 (obědy ...

Read More

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1.stupeň – aktualizováno

Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat sami. Pokud budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině. Ti žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu, se budou testovat pravděpodobně před vyučováním a v průběhu první vyučovací hodiny. Testovacím místem bude školní jídelna. U testování mohou být přítomni zákonní zástupci, je ale nutné ...

Read More

Rotační výuka na prvním stupni od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,   předpokládáme, že v pondělí 12. 4. 2021 začne na prvních stupních základních škol probíhat rotační výuka. Na stránkách školy budeme průběžně zveřejňovat informace, které se budou týkat organizace naší školy od výše zmíněného data.   Rozdělení jednotlivých tříd je následující:   Lichá skupina (první skupina)   výuka začíná 12. 4. 2021 třídy: I. ...

Read More

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME JESENÍKY

KDYKOLI V DOBĚ 2.–5. 4. 2021 KDEKOLI NA VAŠÍ VELIKONOČNÍ PROCHÁZCE   POMOZTE PŘÍRODĚ TÍM, ŽE Z NÍ ODNESETE ODPADKY! S VAŠÍM „ÚLOVKEM“ SE VYFOŤTE U CEDULE OBCE, NAUČNÉ STEZKY, NEBO S PAPÍREM, KDE NAPÍŠETE MÍSTO SBĚRU.  

Read More

Přípravná třída na Jedničce

Dne 24. 3. 2021 Rada města Bruntálu odsouhlasila vznik přípravné třídy na naší škole. Veškeré informace najdete v prezentaci „Přípravná třída“ na stránkách školy.   Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky v Základní škole Bruntál, Jesenická 10, doporučujeme podat žádost o přijetí do přípravné třídy současně se žádostí o odklad povinné školní docházky.   Žádost o ...

Read More

Osobní podání žádosti k základnímu vzdělávání

Jednou z možností, jak odevzdat přihlášku k základnímu vzdělávání, je osobní podání žádosti. Tu můžete odevzdat přímo v místě školy ve dnech 6. 4. 2021 až 9. 4. 2021 (úterý až pátek) v době  od 7:00 do 15:00 a v sobotu 10. 4. 2021 od 8:00 do 11:00. Zvoňte na kancelář zástupce pro první stupeň. Děkujeme

Read More

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2021/2022 – prezentace

Obsah prezentace:   Kdy a jak probíhá zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022? Kdy dítě musí k zápisu? Co má umět předškolák k zápisu? Jak na odklad povinné školní docházky? Mohu si vybrat jakoukoliv školu? Co nabízí naše škola?  

Read More

Letní příměstské tábory

Stejně jako vloni připravujeme opět letní příměstské tábory.   Cena: 750,- Kč (v ceně je zahrnuto: program, strava a pitný režim po celý den).    Přihlášky žádejte na emailové adrese: openhouse@seznam.cz    

Read More

Dobrovolná sportovní výzva pro žáky 2.stupně

Milí žáci,    tělocvikáři z “Jedničky” vám nabízejí dobrovolnou sportovní výzvu. Věříme, že vás zaujme a vyrazíte do přírody. V případě nejasností se obraťte na vyučujícího, který vám zaslal instrukce do vašeho zadání v aplikaci Teams.    Sportu zdar! 😊  

Read More

Informace o úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Informace o úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:   Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky: řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 pro všechny obory s maturitní zkouškou je stanoven na 3. května 2021   řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 je stanoven ...

Read More

Jak jsme zvládli školní inspekci

března byla na naší škole zahájena tematická inspekční činnost, jejímž cílem bylo získat a analyzovat informace o činnosti školy v období distanční výuky.     Celá činnost proběhla přes MS Teams. Jednotliví inspektoři byli přidáni do hospitovaných hodin, na začátku hodin se žákům představili, sdělili důvod své přítomnosti a dále již do hodin nevstupovali. Po každé ...

Read More

Chystáme novinku – přípravnou třídu

Dnes a denně slyšíme úvahy rodičů budoucích prvňáčků na téma, že současná doba připravenosti na školní docházku nepřeje, že nevědí, co a jak od září bude a že by raději zvážili odklad. Chápeme tyto obavy, proto jsme se rozhodli požádat zřizovatele o možnost otevřít přípravnou třídu.   S podobnou situací máme zkušenosti i z minulých let. Jsme ...

Read More

Kritéria pro přijetí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce  ve školním roce 2021/2022     Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:   Věk dítěte   v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ...

Read More

Co se dělo v únoru (školní družina)

Po prázdninách jsme s dětmi využili sněhovou nadílku a uspořádali ,,Olympiádu na sněhu“. Každé oddělení bojovalo samo za sebe v jízdě dvojic na bobech, výrobě sněhových koulí a hodu koulí na cíl. Soutěže skončily a děti byly odměněny malou sladkostí.   Potom jsme začali tvořit pro své milované různé ,,Valentýnky“, přáníčka k tomuto svátku.   A už je ...

Read More

Provoz školní jídelny od 8.3.2021

Vážení strávníci,   z důvodu ukončení karanténních opatření u zaměstnanců školní jídelny zahájíme vaření obědů pro žáky na distanční výuce od pondělí 8. 3. 2021. Odběr obědů bude možný pouze do odnosných nádob v době od 12:00 – 13:15 hod. Stravu si přihlaste nejpozději do  neděle 7.3.2021 do 18.00 hod.       Vedoucí školní jídelna ...

Read More

Jednička čte seniorům

Jelikož jsme stále „zavřeni“, nezbývá, než komunikovat on-line. Proto si naše děti ze čtenářského klubu opět připravily on-line čtení ze svých domovů pro seniory z Vrbna pod Pradědem.   Všem moc děkujeme.  

Read More

Vážení rodiče, milí žáci.

Vláda sice rozhodne o přesných opatřeních až dnes (v pátek 27. 2.) v průběhu dne, ale je téměř jisté, že budou zcela uzavřeny školy a školky. Je nám to moc líto.   V případě, že to tak dopadne, budou tedy do distanční výuky vřazeni i žáci 1. a 2. ročníku. Paní učitelky a školní koordinátor ICT již ...

Read More

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU, A NEBOJÍTE SE ZEPTAT   Máte doma předškoláka, který letos v září nastoupí do první třídy? Zajímá vás, jaký je průběh zápisu do 1. třídy a co by měl budoucí prvňáček znát? Uvažujete o odkladu povinné školní docházky a nevíte, jak máte postupovat? Nejste si jisti, zda ...

Read More

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhne od 6. 4. 2021 do 10. 4. 2021. (V případě nepřízně COVID situace proběhne zápis i bez osobní přítomnosti dětí ve škole). VYBERTE VAŠIM DĚTEM SVOBODNĚ DOBROU ŠKOLU PRO JEJICH BUDOUCNOST SRDEČNĚ VÁS ZVEME  K ZÁPISU    

Read More

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost ...

Read More

Návod na přihlášení do MS OFFICE 365 (Teamsů)

Na webové stránce www.office.com klikni na ikonku PŘIHLÁSIT SE 2. Napište email, který Vám byl přidělen a zaslán prostřednictvím systému ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz). Email je ve tvaru: jmeno.prijmeni@1zsbr.cz. Např.: tomas.marny@1zsbr.cz   3. Zadej heslo a stiskni PŘIHLÁSIT SE. Heslo bylo zasláno v systému ŠKOLAONLINE. Pokud i tak heslo neznáš, máš problém s přihlášením, kontaktujte pana ...

Read More

UŽIVATELSKÉ ÚČTY PRO „TEAMSY“

Vážení rodiče a milí žáci, uživatelské přístupy do „výukové“ aplikace Teams v prostředí Office 365 byly žákům zaslány do ZPRÁVY ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE.

Read More

ŠKOLNÍ VÝUKOVÝ „PORTÁL“

Vážení rodiče a drazí žáci, vytvořili jsme pro VÁS školní výukový „portál“ pro výuku na dálku během koronavirových prázdin. Odkazy na webu jsou v této chvíli většinou neaktivní. Jakmile budou na výukovém cloudovém úložišti výukové materiály, odkazy budou aktivní. To se stane zítra (úterý) v 8:00 hodin. Naši učitelé budou nahrávat materiály pro žáky. Budou ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy