29 Čvn · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU2016/2017

Poslední den školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začal na ploše sportovního areálu školy, kde se nejdříve v osm hodin shromáždili žáci prvního stupně se svými učiteli a o hodinu později jejich spolužáci z druhého stupně. Byli odměněni nejlepší žáci školy, kteří obdrželi knižní odměny a ti starší peněžní poukázky. Vzhledem k chladnému počasí jsme se rádi přesunuli do tříd, kde bylo rozdáno vysvědčení a vyhodnocen školní rok.

Pro mnohé žáky to byl rok velmi úspěšný, měli jsme zástupce v krajských kolech olympiád a soutěží – Jan Melčák z IX. A zvítězil v krajském kole olympiády v ruském jazyce, Richard Kautz z IX. B se probojoval do krajského kola matematické olympiády a Lukáš Brenkus z VIII. A získal 7. místo v krajském kole biologické olympiády. Potěšili nás svými výsledky i sportovci, výtvarníci, zpěváci, keramici, ostatně o všech jejich úspěších a akcích jste se mohli pravidelně dovídat na našich webových stránkách. Přejeme všem dětem krásné prázdniny a pedagogům příjemnou dovolenou.

Mgr. Renata Vlčková