Pěvecký sbor PÍSNIČKA

vedoucí sboru: Mgr. Eva Zapalačová

klavírní doprovod: Mgr. Alexandra Klánová

V roce 2017/2018 budou kroužek navštěvovat zpěváčci od 1. do 9. třídy.

Náplň práce:

Hlasová výchova- kultivace hlasu a jeho další rozvoj, intonační, dechová a artikulační cvičení, nácvik jednohlasu, kánonu a dvojhlasu.

Rozdělení do hlasů:

  • žáci 1.- 4. tříd 1. hlas
  • žáci 5. -9. tříd (dle výšky a barvy hlasu 1. i 2. hlas)

Společné zkoušky budou probíhat každé pondělí 14:00- 15:00 hod. v učebně Hv na druhém stupni.

Repertoár:

české a slovenské lidové písně, koledy a vánoční písně, kánony, písničky z pohádek a dětských filmů, umělé písně českých i světových autorů

Plánovaná vystoupení

*Koncert pro Barborku (prosinec 2017)
*Koncert u vánočního stromu (prosinec 2017)
*Vánoce na zámku (prosinec 2017)
*Velikonoce na zámku (březen 2018)
*Moravskotřebovské arkády (červen 2018)