Pěvecký sbor PÍSNIČKA

vedoucí sboru: Mgr. Eva Zapalačová

klavírní doprovod: Mgr. Alexandra Klánová

V roce 2018/2019 kroužek navštěvuje 32 dětí od 1. do 9. třídy.

Náplň práce:

Hlasová výchova- kultivace hlasu a jeho další rozvoj, intonační, dechová a artikulační cvičení, nácvik jednohlasu, kánonu a dvojhlasu. Děti se prostřednictvím písní seznamují s hudební kulturou jiných evropských národů a všestranně také kultivují svoji osobnost.

 

Rozdělení do hlasů:

  • žáci 1.- 4. tříd 1. hlas
  • žáci 5. -9. tříd (dle výšky a barvy hlasu 1. i 2. hlas)
  •  

Společné zkoušky probíhají každé pondělí 13:45- 14:45 hod. v učebně Hv na druhém stupni. Začínají hlasovou přípravou nejmenších zpěváčků a společným opakováním textu písní. Poté následuje společná zkouška celého sboru.

 

Repertoár:

české a slovenské lidové písně, koledy a vánoční písně, kánony, písničky z pohádek a dětských filmů, umělé písně českých i světových autorů

 

Plánovaná vystoupení
*Koncert u vánočního stromu (prosinec 2018)
*Vánoce na zámku (prosinec 2018)
*Jarní koncert (březen 2018)
*Moravskotřebovské arkády (červen 2019)