ORGANIZAČNÍ INFORMACE ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ 10

Organizace výuky, ředitelská volna, upozornění...

Organizační informace

Od pondělí 25. 6. do čtvrtka 28. 6. bude končit vyučování na 1. stupni po 4. vyuč. hodině, na 2. stupni po 5. vyuč. hodině.

 

Z provozních důvodů bude upraven režim školní družiny následovně:  25. 6. (pondělí) – 27. 6. (středa) – 6:00 – 15:30 hod. Ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. 6. – 7:00 – 13:00 hod.

 

Slavnostní ukončení školního vyučování se bude konat pro žáky 1. stupně v pátek 29. 6. od 8:00 hod, pro žáky 2. stupně od 9:00 hodin.

 

Školní jídelna bude vydávat stravu od pondělí 25. 6. do čtvrtka 28. 6. do 13:30 hod., v pátek 29. 6. od 8:45 do 11:30 hod.

Upozorňujeme rodiče, že dne 7. května 2018 (pondělí) je ze závažných provozních důvodů na naší škole ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

Evropská unie – Fond evropské pomoci nejchudším osobám vyhlašuje Operační program potravinové a materiální pomoci.

 

Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvující školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

 

Žádáme zákonné zástupce, jichž se tento operační program týká a kteří mají zájem zapojit se do tohoto programu (obědy ve školní jídelně), aby se osobně dostavili do kanceláře školy nejpozději do pátku 9. 3. 2018 do 10:00.

 

Od 3. 1. 2018 dochází ve čtvrtých a pátých ročnících ke změně vyučovacích hodin a přestávek:

přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou                                11:35 – 11:40

pátá vyučovací hodina                                                                     11:40 – 12:25

přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou                                12:25 – 12:35

šestá vyučovací hodina                                                                   12:35 – 13:20

 

Důvod: úprava organizace ve stravovacím provozu (plynulejší výdej školních obědů).

 

Od 3. 1. 2018 dochází ve čtvrtých a pátých ročnících ke změně vyučovacích hodin a přestávek:

přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou                                11:35 – 11:40

pátá vyučovací hodina                                                                     11:40 – 12:25

přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou                                12:25 – 12:35

šestá vyučovací hodina                                                                   12:35 – 13:20

 

Důvod: úprava organizace ve stravovacím provozu (plynulejší výdej školních obědů).

Upozornění na zvýšení ceny stravného ve školní jídelně

Z důvodu stálého narůstání cen potravin navyšujeme od 1. 1. 2018 stravné o 2, -Kč u všech věkových kategorií.

  1. kat. 7 – 10 let           24,- Kč / doporučená záloha 560,- Kč /
  2. kat. 11 – 14 let           26,- Kč / doporučená záloha 600,- Kč /
  3. kat. 15 a více let       29,- Kč / doporučená záloha 670,- Kč /

Opravte si prosím své trvalé příkazy.

V Bruntále dne 5.12.2017 Běhalová Jiřina

Vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,

dne 12. října 2017 se konají třídní schůzky, v rámci kterých se uskuteční volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Školská rada má šest členů. Jednu třetinu členů jmenuje Město Bruntál – náš zřizovatel, jednu třetinu volí rodiče, poslední třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci naší školy.  Níže uvádíme kandidáty do školské rady z řad vás  – rodičů a zákonných zástupců. 

Hlasovací lístek obdržíte u třídního učitele/učitelky, převzetí lístku potvrdíte podpisem v hlasovací listině. Hlasovat mohou oba zákonní zástupci žáka. Má-li zákonný zástupce na základní škole více dětí, převezme si hlasovací lístek ve třídě nejmladšího dítěte.

Složení současné školské rady: Předsedkyně:  Bc. Miriam Tomečková. Členové za zákonné zástupce: Bc. Miriam Tomečková, Anna Drápalová. Členové za zřizovatele: Vladimír Jedlička, Ing. Jan Meca. Členové za pedagogy: Ing. Vladislava Rubíčková, Mgr. Renata Vlčková

KANDIDÁTNÍ  LISTINA

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ 10

dne 12. 10. 2017 na ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Drápalová Anna, zdravotní sestra, děti v IV. C, VII. A

Klváčková Dagmar, kuchařka, dítě v I. B

Melčáková Eva, školnice, dítě v VII. B

Mgr. Rusnoková Martina, učitelka, dítě v VII. B

Bc. Tomečková  Miriam, admin. prac., děti v VI. A, VII. B

Valíčková Zlata, kuchařka, dítě v I. B, VIII. A

1. stupeň         
1. ročníkPo4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45
 Út5. 9.8:00 –   9:40   (2 vyuč. hod.)  
 St – pá6. 9. – 8. 9.8:00 – 10:40   (3 vyuč. hod.)  
          
2. – 5. ročník Po4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45
 Út5. 9.8:00 – 10:40 (3 vyuč. hod.)   
 St – pá6. 9. – 8. 9.8:00 – 11:35 (4 vyuč. hod.)   
          
2. stupeň         
6. – 9. ročník Po4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45
 Út5. 9.8:00 – 10:40 (3 vyuč. hod.)   
 St – pá6. 9. – 8. 9.8:00 – 11:35 (4 vyuč. hod.)   
          
Výdej obědů ve školní jídelně:       
          
 Po4. 9.   9:00 – 11:30     
 Út5. 9.  9:45 – 12:30     
 St – pá6. 9. – 8. 9.10:45 – 12:30    
          
 Provoz školní družiny: 4. 9. 2017 od 7:00 – 15:00 hodin

                                       5. 9. – 8. 9. 2017  od 6:00 do 15:00 hod.

  
         

Výuka podle rozvrhu od 11. 9. 2017

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola každoročně realizuje pro žáky 6. ročníku program často označovaný jako adaptační pobyt. Tento program je součástí našeho ŠVP a je pro všechny žáky povinný.

Kvalita třídního kolektivu vytváří klima ve třídě, od kterého se odvíjí spokojenost či nespokojenost jednotlivých členů. Aby se děti ve třídě cítily dobře, neměl by nikdo stát stranou kolektivu. Pozitivní a bezpečné sociální klima snižuje riziko stresu, úzkostných stavů, posiluje motivaci, sebevědomí, zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků a zároveň vytváří předpoklady pro včasné řešení nežádoucích jevů. Naším cílem je stmelit třídu tak, aby v ní každý měl své místo. To samozřejmě nelze zrealizovat za dva dny našeho pobytu. Tuto myšlenku chceme v dětech na adaptačním pobytu probudit a během školního roku dále rozvíjet.

Místo konání: hotel Moravice, Karlov pod Pradědem

odkaz na webové stránky: www.hotelmoravice.jeseniky.com

Termín: úterý 5. 9. – středa 6. 9. 2017

Sraz před školou: 5. 9. v 7:45 hodin

Návrat: 6. 9. v 14:30 hodin ke škole

Doprava: autobus

Cena: 230 Kč (v ceně jsou zajištěny: doprava; strava v jídelně hotelu – oběd, večeře, snídaně, oběd; pitný režim; ubytování)

Pedagogický dozor: školní poradenský tým: Andrea Kožíšková, Vladislava Rubíčková, Iveta Zatloukalová; třídní učitelé 6. tříd;

Důležité! K autobusu přinese každý žák návratku podepsanou rodiči. Není možné, aby se akce zúčastnil, pokud návratku neodevzdá. (Návratku žák obdrží ve škole 4. 9.) Dohlédněte prosím na to, aby ji vaše dítě při odchodu z domu mělo s sebou vyplněnou a podepsanou.

Pozn.: Po celou dobu akce platí ustanovení Školního řádu. Zvláště upozorňujeme, abyste žákům nedávali s sebou cennosti, drahé elektrospotřebiče, ostré předměty a zbraně.

Co s sebou:

1) Přezůvky – přezouvání v areálu je povinné

2) Sportovní obuv a teplé sportovní oblečení pro pobyt v přírodě.

3) Vlastní plastový hrníček či menší PET láhev. Z praktických důvodů doporučujeme spíše PET láhev.

4) Pouzdro s psacími potřebami, jeden sešit na psaní a kreslení, tvrdá podložka na psaní

5) Pláštěnka, šátek na oči (pro realizaci jedné herní aktivity), svítící baterka

6) Osobní léky a průkaz pojištěnce (může být i kopie)

7) Ručník + hygienické potřeby

8) Oblečení na spaní