Informace k testování žáků prvního stupně

Základní škola Bruntál, Jesenická 10

Informace k testování žáků prvního stupně

Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat sami. Pokud budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině. Ti žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu, se budou testovat v průběhu první vyučovací hodiny. U testování mohou být přítomni zákonní zástupci, je ale nutné se individuálně domluvit, za jakých podmínek.

 

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí 12. 4., půjde pouze daný žák na konfirmační PCR test a do výsledků kontrolního testu nebude docházet do školy (opatření pro celou třídu není nutné, neboť žáci nebyli spolu v kontaktu).

 

Pokud bude pozitivní ve čtvrtek 15. 4., tak celá třída počká mimo prezenční výuku na konfirmační test pozitivního žáka. Bude-li i tento test pozitivní, bude situaci dále řešit hygiena.

Jak na to ve škole - Testování žáků

Instruktáž pro školy