Florbalový kroužek

při Základní škola Jesenická 10, Bruntál

Florbal

Aktivita-   Florbal pro děti z 2. stupně

 

Kdo jej povede:              Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat:        1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde:                                velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

 

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

 

Starty dětí v soutěžích z minulého školního roku:

  • OKRESNÍ FLORBALOVÁ LIGA ŽÁKŮ – 2.MÍSTO (6 KOL a 8 ZŠ)
  • RBP .STREET HOCKEY – CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ-Ostrava velké finále – 12.-16. místo z 64 postupujících škol do velkého finále
  • turnaje pořádané MU Bruntál a ZŠ Bruntál –Vánoční turnaj, Před vysvědčením turnaj (pořádají ZŠ Okružní a ZŠ Jesenická –dotace MU)
  • Soutěže pořádaná v rámci projektů MŠMT a AŠSK s postupem přes okrsková, okresní a krajská kola do republikového finále v různých věkových kategoriích- (mladší žáci 6.místo kraj-Paskov a starší žáci 2.místo v okrsku-Krnov).