UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

Třídní učitelé šestého až devátého ročníku, netřídní učitelé

2. Stupeň

6. ROČNÍK : TŘÍDY VI. A · VI. B · VI. C

Mgr. Helena Daňková

TŘÍDNÍ UČITELKA VI. A

Em@iL: helena.dankova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 895

Mgr. Michal Karásek

TŘÍDNÍ UČITEL VI. B

Em@iL: michal.karasek@1zsbr.cz
tel.: 552 306 889

Mgr. Pavla Sovadinová

TŘÍDNÍ UČITELKA VI. C

Em@iL: pavla.sovadinova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 827

 

 

7. ROČNÍK : TŘÍDY VII. A · VII. B · VII. C

Mgr. Miluše Helísková

TŘÍDNÍ UČITELKA VII. A

Em@iL: miluse.heliskova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 897

Mgr. Andrea Kožíšková

TŘÍDNÍ UČITELKA VII. B

Em@iL: andrea.koziskova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 892

Mgr. Martina Rusnoková

TŘÍDNÍ UČITELKA VII. C

Em@iL: martina.rusnokova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 888

 

8. ROČNÍK : TŘÍDY VIII. A · VIII. B · VIII. C

Mgr. Miroslava Henčová

TŘÍDNÍ UČITELKA VIII. A

Em@iL: miroslava.hencova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 884

Ing. Anna Kodeda

TŘÍDNÍ UČITELKA VIII. B

Em@iL: anna.kodeda@1zsbr.cz
tel.: 552 306 895

Ing. Vladislava Rubíčková

TŘÍDNÍ UČITELKA VIII. C

Em@iL: preventik@1zsbr.cz
tel.: 552 306 899

 

 

9. ROČNÍK : TŘÍDY IX. A · IX. B · IX. C

Ing. Marek Jelínek, DiS.

TŘÍDNÍ UČITEL IX. A

Em@iL: marek.jelinek@1zsbr.cz
tel.: 552 306 889

Mgr. Pavlína Daňková

TŘÍDNÍ UČITELKA IX. B

Em@iL: pavlina.dankova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 887

Mgr. Radka Barusel

TŘÍDNÍ UČITELKA IX. C

Em@iL: radka.barusel@1zsbr.cz
tel.: 552 306 896

 

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Jakub Šimůnek

Em@il: jakub.simunek@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 877

Ing. Renata Bezděková

Em@il: renata.bezdekova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 888

Mgr. Petra Macková

Em@il: petra.mackova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 885

Mgr. Lucie Javůrková

Em@il: lucie.javurkova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 886

Mgr. Jiřina Krystýnková

Em@il: jirina.krystynkova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 887

Mgr. Eva Zapalačová

Em@il: eva.zapalacova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 885

Mgr. Anna Nosálková

Em@il: anna.nosalkova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 827

Mgr. Eva Zatloukalová

Em@il: eva.zatloukalova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 888

Mgr. Veronika Žáková

Em@il: veronika.zakova@1zsbr.cz
Telefon:

Bc. Terezie Šrubařová

Em@il: terezie.srubarova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 888

Mgr. Zuzana Tabachová

Em@il: zuzana.tabachova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 895