Upozornění pro zákonné zástupce

Úplata za školní družinu ve školním roce 2024/2025

 

Ve stanovení výše úplaty za ŠD došlo letos k výrazné změně. Nestanovuje  ji škola, ale pro všechny školy společně určí její výši zřizovatel, tedy město Bruntál.

Rada města na své 33. schůzi stanovila výši měsíční úplaty pro nový školní rok v částce 200 Kč.

Tato úplata bude zaplacena jako obvykle ve dvou částech:

– do 15. října ve výši 800 Kč (období září-prosinec),

– do 31. ledna ve výši 1200 Kč (období leden-červen).

 

Další podrobnosti najdete v dokumentu Stanovení výše úplaty, který bude zveřejněn v závěru tohoto školního roku.