Kurz první pomoci

Mezi dlouholeté tradice naší školy patří každoroční konání kurzu první pomoci pro třídy 9. ročníku. Umět pomoct komukoliv, vědět, jak zareagovat a dané zranění ošetřit, je velmi důležitou dovedností každého člověka. Naši žáci měli možnost se seznámit s kardiopulmonální resuscitací, různými druhy zranění a obvazováním. Na každém stanovišti si žáci mohli všechno prakticky procvičit a na konci kurzu si své znalosti ve formě testu prověřit.