Kulturní odpoledne s Jedničkou

Na Jedničce máme velmi nadané a šikovné žáky. Někteří vynikají ve sportu či tancování, jiní ve výtvarných činnostech, vaření, ostatní nádherně zpívají, recitují nebo rozšiřují své obzory ve čtenářském klubu. Ti umělecky založení se představili svým rodičům, prarodičům, příbuzným a kamarádům ve čtvrtek 23. 5. 2024 v Městské knihovně v Bruntále. A proč právě v knihovně? Protože kniha je základem veškerého vědění, čtení a čtenářská gramotnost jde ruku v ruce s uměním.

 

Kroužek Veselé zpívání vedou paní učitelky Šrubařová, Zapalačová a Kožíšková již pěknou řádku let. Písničky z dílny Suchého a Šlitra (Divadlo SEMAFOR), které zná snad každý, korespondovaly s tématem celého představení a v podání našich zpěváčků se moc líbily. Vítězové městského kola v recitaci přednesli básně, členové čtenářského klubu představili knihy s přírodní tematikou ze soutěže Příroda domovem.

 

Celou akci velmi kultivovaně moderovala paní zástupkyně Vlčková, za což jí děkujeme, poděkování patří také paní ředitelce Žákové za podporu, paní učitelce Horákové a Henčové za dlouholetou péči o rozvoj dětských talentů. Děti za vynikající vystoupení dostaly sladkosti, paní učitelky si kromě dobrého pocitu odnesly voňavou kytičku.

 

Těšíme se na další taková příjemná setkání nejen v knihovně.