OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – 6. ročník

Požár, požární poplach, první pomoc, důležitá telefonní čísla, evakuace, bezpečnost na silnici, varovné signály…. Všechny tyto pojmy se vztahují k důležité oblasti vzdělání žáků – OČMU (= ochraně člověka za mimořádných událostí), která je nezbytnou součástí učiva na základních školách. Každoročně si naši žáci se svými učiteli opakují, jak se zachovat v situaci, kdy může dojít k ohrožení lidského života či majetku. V letošním školním roce byla tato výuka pro žáky 6. ročníku (7. 9. 2023) navíc zpestřena turistickou vycházkou k rybníku „Rusák“.

 

Vůbec jsme nevěděli (a to jsme všichni převážně z Bruntálu), že na místě, kde jsme si pochutnávali na buřtících, se nacházela v období tzv. „dočasného“ pobytu sovětských vojsk cvičná střelnice, nebo že zde v roce 2017 probíhal přírodovědný výzkum, který potvrdil výskyt 73 chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů! Čtvrteční dopoledne se prostě vydařilo po všech stránkách, sami se můžete přesvědčit, jak jsme se měli báječně!