ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 1. stupně

 

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 1. stupně ZŠ

(kurz je vhodný pro žáky ve věku 7 – 12 let, tedy 3.-5. třída)

 

 

Vážení rodiče, i v letošním školním roce otevíráme kroužek Jazykové školy Hello – Angličtina s rodilým mluvčím.

 

 

Kroužek poběží od 3. října, vždy od 13:00 do 14:00 hod., v prostorách naší základní školy. Bude opět zaměřený na mluvený projev a použití angličtiny v běžných kontextech a situacích. Cílem kurzu je též doplnit mezery a zafixovat dětem učivo probírané ve vyučování.

 

 

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na tento kroužek, prosíme vás o vyplnění závazné přihlášky na stránkách Jazykové školy Hello a o úhradu jimi požadované platby.

 

 

Link k vyplnění závazné přihlášky a k platbě naleznete zde:

https://www.hello.cz/cs/anglictina-konverzace-s-rodilym-mluvcim-pro-deti-1-stupne-zs-zs-bruntal-03-10-2023/p&k=23813&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26m2=243%2c118%2c210%26z2=4%2c8