Školní družina – úprava provozu

Upozornění pro rodiče

 

Provoz odpoledního zájmového vzdělávání

(školní družiny) bude upraven následovně:

 

 

 23. 6. 2023 (pátek)

bude probíhat pouze

od 6.00 – 13:00 hodin.