Organizace stravování žáků 1. stupně od 1. 6. do 23. 6. 2023

Vážení zákonní zástupci,

v průběhu minulého týdne jsme ukončili jednání se zřizovatelem a několika základními školami, kterých se týká stravování našich žáků v měsíci červnu.

V následujících řádcích se dočtete podrobností týkající se vlastní organizace.

 

 1. STUPEŇ

 

 1. SKUPINA

ZŠ ŠKOLNÍ, ČAS OBĚDA 11:30

 

Třídy: přípravná třída, I. A, I. B, I. D, II. A

Úprava rozvrhu:

 1. 8 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:45 – 11:10

Žáci, kteří nechodí na obědy, zůstávají s dohledem ve třídě do 11:35 (v případě 4 vyučovacích

hodin), pak jsou s dohledem odváděni do šaten a družiny.        

 

OBĚD    11:30 – 12:10 (žáci, kteří nejsou přihlášeni na oběd, zůstanou ve třídě s učitelem a budou mít možnost sníst svačinu, kterou si donesli z domu, a také budou mít čas na hygienickou přestávku. Předpokládáme, že část této doby by děti mohly trávit v areálu školního hřiště. Zkrátit vyučování na čtyři vyučovací hodiny do 11:35 hodin není možné.                    

 1. 12:15 – 13:00

 

 1. SKUPINA

ZŠ ŠKOLNÍ, ČAS OBĚDA 12:00

Třídy: II. B, III. A, III. B, IV. A, IV. B, IV. C

 

Úprava rozvrhu:

 1. 8 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:50 – 11:35

Žáci, kteří nechodí na oběd a některý ze dnů mají pouze 4 vyučovací hodiny, odchází po 4. vyuč. hodině společně s vyučujícím do šaten a školní družiny.

OBĚD    11:45 – 12:30 (žáci, kteří nejsou přihlášeni na oběd, zůstanou ve třídě s učitelem a budou mít možnost sníst svačinu, kterou si donesli z domu, a také budou mít čas na hygienickou přestávku. Předpokládáme, že část této doby by mohly děti trávit v areálu školního hřiště. Zkrátit vyučování na čtyři vyučovací hodiny do 11:35 hodin není možné.                    

 1. 12:35 – 13:00

 

 

 1. SKUPINA

ZŠ OKRUŽNÍ, ČAS OBĚDA PO PÁTÉ A ŠESTÉ VYUČOVACÍ HODINĚ

Třídy: V. A, V. B, V. C

 

1 učitel odchází se žáky na oběd.

Učitelé odcházející se žáky na oběd se střídají každý den.

Na základě návratek se žáci budou vracet s učitelem k budově naší školy nebo půjdou domů přímo od ZŠ Okružní.

Pokud některý z žáků navštěvuje ŠD, bude předán přímo vychovatelce.

Víme, že Vaše děti mají množství mimoškolních aktivit, které se mohou krýt s červnovým rozvrhem, a také mnohé děti do školy dojíždějí. V tomto případě kontaktujte přímo zástupkyni pro první stupeň Petru Benýškovou a následně se domluvíme na dalším postupu individuálně.

Tento rozvrh se týká prvních 14 dnů v červnu. O organizaci posledního týdnu školního vyučování (19. – 23. 6. 2023) budete s předstihem informováni.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.