Nové metody vzdělávání VII

Projekt Nové metody vzdělávání VII, který realizujeme na naší škole, v těchto dnech završuje svou první etapu. Odesíláme první monitorovací zprávu. Uvádíme v ní informace o aktivitách speciálního pedagoga v projektu, dále školního psychologa a kariérového poradce. Prioritou při vyhlašování výzvy v loňském roce bylo umožnit školám udržet si na podpůrných pozicích pracovníky, s kterými dlouhodobě spolupracují a kterým končilo financování ze šablon OP VVV, v naší škole se jednalo o pozici speciálního pedagoga. Součástí zprávy jsou i certifikáty ze školení pedagogických pracovníků, jejichž vzdělávání touto formou bylo hrazeno právě mj. z evropských prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský. Finanční prostředky z výzvy MŠMT jsou určeny také školním družinám, využívají je tedy i naše vychovatelky v ŠD.

OP JAK je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT. Naše škola začala čerpat finanční prostředky z ESIF od září 2022. Více o projektu na: facebook.com/opjak.msmt

Internetové stránky:
OPJAK.cz

msmt.cz