Děti učí děti

V páteční hodině výtvarné výchovy a pracovních činností si děti v rámci projektu Děti učí děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Nelinka Kurucová v roli paní učitelky vše připravila, nakoupila hlínu a celou dvouhodinovou výuku vedla. Jako paní učitelka výtvarné výchovy se velice osvědčila, děti hodnotily hodinu jako úplně nejlepší. Děkujeme a gratulujeme.