Přehazovaná

V měsíci lednu jsme ve školní družině uskutečnili turnaj v přehazované. Turnaj jsme protáhli až do února pro nemocnost dětí. Hrály mezi sebou všechna oddělení. Děti byly rozděleny podle věku do skupin –  tzn. první třídy a přípravná třída, druhé třídy, třetí třídy a čtvrté a páté třídy spolu.

 

Turnaji předcházely nácviky a seznamování se s pravidly hry v tělocvičně. Pro mladší ročníky to byla úplně nová zkušenost s touto hrou. Nikdy předtím nemusely hrát ve vymezeném hřišti, dbát na pravidla, chytat a přehazovat míč přes nataženou gumu.

 

Během turnaje se v týmech prostřídalo mnoho hráčů, protože to bylo období velké nemocnosti dětí. Stávalo se, že za tým nastoupili i jen čtyři žáci a zápas odehráli. To však nemění nic na tom, že děti hrály s vervou, zapálením, velkým nasazením a s radostí. S dětmi jsme si hru velmi užili.  Po turnaji na vyhlášení výsledků si všechny týmy zasloužily ocenění v podobě diplomu, sladké odměny a drobné dárky.

 

Pohybem ke zdraví a těšíme se na turnaj příští rok.