Návštěva knihovny

Stále slyšíme o čtenářské gramotnosti, čtenářství, lásce ke knihám, že málo čteme. Pouze někteří, my v VIII. A se snažíme, co nám síly (a chuť) stačí. V rámci březnového Měsíce knihy trávíme páteční hodinu (17. 3. 2022) jazyka českého v Městské knihovně v Bruntále. Naším hlavním cílem bylo plnění a vyřešení zadaných úkolů. Pracovali jsme ve dvojicích, což je pro nás vždy jednodušší, vzájemně se totiž skvěle doplňujeme.

 

Sestavili jsme například pravidla správného chování v knihovně, jak se v knihovně orientovat a podle čeho, jak zacházet s knihami, vyhledávali jsme knižní novinky, poznávali nové autory   a ilustrátory. Zjistili jsme, k čemu slouží čítárna a studovna ve zdejší knihovně, prozkoumali jsme všechna zákoutí. Skutečnost, že knihovna také prochází technickým vývojem, je pro nás, děti počítačů, zcela zásadní. Vyhledávání v papírové kartotéce by nás určitě nenadchlo, zato elektronická databáze knih i autorů je pro nás vyhovující. Většina z nás slyšela vůbec poprvé slovo publikace. Naštěstí si umíme neznámé pojmy vyhledat. Rozšiřujeme tedy svoji aktivní slovní zásobu. Čtenáři z našich řad, kteří knihovnu pravidelně navštěvují, si domů navybírali další tituly ke čtení. Ostatní aspoň našli zajímavé knihy, které na ně v regálu počkají, až někdy… Úkoly dokončeny, naše snažení bude jistě ohodnoceno známkou výborný. Jako bonus na nás čekala výstava záložek, které čtenáři zapomněli v knihách. Tento skvělý nápad knihovníků se nám moc líbil.

 

Děkujeme všem zaměstnancům knihovny na velmi milé přijetí!!!

 

Cestou zpátky do školy ještě diskutujeme, hodnotíme a sdílíme dojmy z dnešní hodiny.

A výsledný verdikt? Vydařený závěr pracovního týdne.

 

Napsal kolektiv autorů třídy VIII. A.