Fyzika a chemie nanečisto pro žáky pátého ročníku

Ve středu 15. 3. a ve čtvrtek 16. 3. 2023 si žáci osmého a devátého ročníku pod vedení p. uč. Heleny Daňkové připravili pro žáky pátého ročníku ukázku fyzikální a chemické hodiny pod názvem „Fyzika a chemie nanečisto“. V hodině fyziky se páťáci seznámili s pojmy magnetismus, magnetické pole, magnetická síla, elektrická vodivost látek a elektromagnet. Dále si mohli prakticky sestavit jednoduchý elektrický obvod, elektromagnet a vyzkoušet si hrátky s magnetickými pilinami. Na závěr jim deváťáci předvedli uměle vytvořený elektrický blesk.

 

V hodině chemie měli deváťáci připravenou chemickou laboratoř s praktickou ukázkou mnoha pokusů – např. Kouzelný lektvar, Hoření hořčíku, Sopka, Lávová lampa, Z vody víno a zpět, Obrova ruka. Vyvrcholením chemických pokusů byla soutěž mezi páťáky o to, která třída vykouzlí nejdelšího Faraonova hada. Nakonec tuto soutěž vyhrála třída 5. A.

 

Všem páťákům se obě ukázkové hodiny moc líbily, starším žákům patří velké poděkování za vzornou přípravu a prezentaci všech pokusů a ukázek. Závěrem nezbývá než věřit, že si oba předměty páťáci oblíbí i na druhém stupni.