Dopravní odpoledne (Ježečci)

V pondělí 13. 3. do oddělení Ježečků zavítal na návštěvu prap. Pavel Drda, který nám i dětem z oddělení Medvídků zajímavou formou osvěžil pravidla silničního provozu. Sedl si mezi nás na koberec a kamarádsky si s námi povídal. Zaměřil se hlavně na pravidla pro chodce. Vysvětlil nám, jak se máme chovat na silnici, cyklostezce, jak máme přecházet co nejbezpečněji komunikace. Jaro se blíží mílovými kroky, tak je nutné se připravit i v tomto směru. Připomněli jsme si také dopravní značky. Společný čas nám rychle utekl. Získali jsme nové vědomosti, oprášili staré, a snad budeme všude v bezpečí.

 

Pan Drda mezi námi nebyl naposledy. Na další jeho návštěvu se budeme těšit v dubnu, kdy nás navštíví i se svými kolegy.