Březen – měsíc , který je věnován knihám

Naše oddělení Ježečků ze školní družiny se tímto svátkem knih řídí. Samozřejmě, že knihy jsou našimi kamarády celý rok, ale v tomto měsíci, i když je stále ještě v první půli, knihy oslavujeme každým dnem. Seznamujeme se s dětskými autory, ilustrátory, věnujeme se literárním kvízům, dramatizaci pohádek známých českých autorů.

 

Knihy nám pomáhají přenést se z reality do pohádky. Abychom jsme se dověděli ještě víc, navštívili jsme ve čtvrtek 9. března Městskou knihovnu v Bruntále. Dostalo se nám zde příjemného přijetí.

 

Obsáhlý výklad paní knihovnice nás velmi zaujal.

Nepovídali jsme si jen o knihách, ale také o blížícím se jaru.

Trefně vybraná kniha ,,Kamil neumí lítat“ od autorky Jennifer Berne, spojila obě alternativy dohromady. Lásku ke knihám a blížící se jaro. Na úžasném příběhu špačka Kamila postavila paní knihovnice náplň celého odpoledne. Všichni jsme byli moc spokojeni. V závěru besedy si mohly děti knihovnu prohlédnout, seznámit se s její organizací a v neposlední řadě bylo i spoustu zájemců stát se pravidelnými návštěvníky tohoto zařízení, kteří si odnesli přihlášku.

 

Jako bonus na závěr jsme si měli možnost prohlédnout výstavu fotografií Martina Žatky pod názvem ,, S foťákem za humny “, která právě v tomto období probíhala.

 

Tímto bychom paní knihovnici chtěli poděkovat za příjemně strávené odpoledne.

Děti ze ŠD  – oddělení Ježečků