Přípravná třída

Přípravná třída 

Komu je určena?

 

Do přípravné třídy lze zařadit děti s odkladem školní docházky, nebo děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Jaká je náplň práce?

 

 

Děti se učí hravou formou dovednosti, které budou potřebovat pro bezproblémový vstup do 1. třídy.

Do vyučování zařazujeme práci s pracovními listy, čímž u dětí posilujeme grafomotorické dovednosti. Veškeré pracovní listy si děti vždy zařazují do desek, které jsou kdykoli k nahlédnutí.

Děti rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, paměť, řečové schopnosti a trénují koncentraci pozornosti. Řízené činnosti se střídají s relaxací a neřízenou hrou.

Nedílnou součástí výuky je i tělesná výchova, která probíhá třikrát týdně, pravidelné vycházky a návštěva školního hřiště.

Po vyučování mají děti možnost odebírat školní obědy a navštěvovat školní družinu.