PROJEVUJEME ZÁJEM O SVÁ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

V odpoledních hodinách 13. prosince 2022 se velký sál Kina Centrum Bruntál proměnil ve slavnostní síň, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších policistů Územního odboru Bruntál za rok 2022. Další významná chvíle s poděkováním patřila policistům, kteří převzali medaili Policie České republiky Za věrnost II. stupně (po dvaceti letech služby u PČR) a medaili III. stupně (po deseti letech služby u PČR). V rámci spolupráce naší školy a PČR v oblasti kariérního poradenství měli žáci se zájmem o práci u PČR možnost být přítomni tohoto slavnostního aktu. Jak se se žákům akce líbila, vystihují jejich stručná hodnocení.

Denisa Spáčilová, IX. B: Líbily se mi osobní vzkazy vedoucích pracovníků pro oceněné policisty. Práci policistů obdivuji, líbí se mi její rozmanitost. Vím, že je někdy velmi složitá a náročná. Budu usilovně pokračovat ve snaze udělat přijímací řízení na Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově.

Petra Hudecová, IX. B: Akce byla velmi zdařilá. Obdivuji již dlouho práci policistů. Jsem moc ráda, že jsem se mohla akce zúčastnit a osobně slyšet, za co jsou nejlepší policisté oceněni.

Filip Bálint, IX. B: Jsem rád, že jsem mohl být přítomen toho, jak je oceněna práce, profesionalita a nadstandardní služební nasazení příslušníků PČR.