LISTOPAD 2022 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Listopad jsme zahájili podzimní výstavou pro rodiče, která se konala v prostorách školní družiny. S podzimní tematikou byla k vidění výtvarná díla dětí. Výstava měla velký ohlas jak u rodičů, tak i u zaměstnanců naší školy, což dokumentují vzkazy ve vzpomínkové knize.

 

 

V týdnu od 7.11.-11.11. se uskutečnil mezi dětmi turnaj v pexesu. Byla to bitva, každý chtěl vyhrát a získat titul „pexesového krále“. To se však podařilo jen těm nejbystřejším a vítězové byli odměněni diplomem a sladkostí.

 

 

Svatý Martin sice nepřijel 11. listopadu na bílém koni, ale alespoň jsme si povídali o pranostikách a zvycích, které připadají právě na tento den, např. oblíbené pečení Svatomartinské husy. Děti si sv. Martina na bílém koni výtvarně zpracovaly různými technikami.

 

 

Jak důležité je zdravení? To nám připomíná Světový den pozdravů, který připadá na 21. listopad. V souvislosti s tímto dnem jsme si s dětmi připomněli důležitost a zásady slušného chování. Mimo jiné je i právě vhodné a úměrné zdravení s kýmkoli.

 

 

Závěr listopadu se nesl již v duchu adventu. V „Pohádkovém týdnu“ si všichni připomínali pohádky a také se soutěžilo, ale hlavně přišel čas na adventní tvoření. Školní družina se tak mohla vyzdobit dětskými výrobky, které připomínají nastávající měsíc prosinec.