Projektový den: VČELY

V letošním školním roce si žáci druhého stupně připravili pro děti z MŠ, naše prvňáčky a děti z přípravné třídy projektový den na téma „Včely a jejich život“.

 

Děti se v rámci dne opravdu nenudily. Zacvičily si „Včelí rozcvičku“.  Ve školní cvičné „Medové kuchyňce“ plnily různé úkoly např. skládačku, pexeso a PL. Postupně se seznamovaly se základními údaji o včelách, jejich užitečností pro přírodu, stavbou těla, životem. Nechyběla ani dramatická dílna, kde si mohly vyzkoušet roli včelky královny, strážkyně nebo létavky. Ve Včelí laboratoři se ponořily do tajů mikrosvěta. Pomocí mikroskopů pozorovaly jednotlivé části těla včely. U včelaře Filípka ochutnaly nejen jeho vlastní med, ale dozvěděly se další zajímavosti ze života včel a práce včelaře. V závěru celého dne si vytvořily vlastní svíčku ze včelího vosku a papírovou včelku. Sladkou odměnou byla také medová svačinka a následně vyprávěná pohádka Medvídek PÚ a medonosný strom v relaxační místnosti.

 

Cílem projektového dne bylo zajímavou formou motivovat žáky k získání kladného vztahu ke včelám a včelaření a uvědomění si důležitosti včel. Žáci druhého stupně si vyzkoušeli, co obnáší příprava a realizace projektového dne. Jaké to je komunikovat a spolupracovat s mladšími dětmi a spolužáky ze školy.

 

Děkuji paní učitelce Anně Kodeda a všem žákům, kteří se na realizaci projektového dne podíleli. Dále bych vyzvedla a pochválila nejen práci žáků, ale i jejich úžasný přístup k dětem a vzorné chování. Budu se těšit na další spolupráci.              

                     

 Mgr. Helena Daňková

A že se „Medový den“ povedl, dokazují kladná slovní i písemná hodnocení 🙂

Chtěla bych touto cestou poděkovat p. učitelkám, všem včeličkám a včelařům za perfektní organizaci Medového dne, výborné občerstvení a bohatý doprovodný program, kde si předškoláčci z Mahenky mohli vyrobit svou vlastní včelku i opravdovou svíčku. Ráda bych vyzdvihla i povídání o včelách a práci s mikroskopem, která děti opravdu bavila. (Gabriela Chaloupková, maminka předškoláčka a asistentka pedagoga v I. A)

 

 

Vážená paní učitelko,

chtěly bychom poděkovat Vám i žákům druhého stupně za perfektně připravený „Medový den“.

Žáci 1. ročníku se dozvěděli mnoho nových věcí, ochutnali různé dobroty a vyrobili si krásné věci. Vaši žáci byli úžasní, krásně se o prvňáky postarali. Ještě jednou moc děkujeme. (Eva Grenarová a Eva Kostrůnková a třídy I. A a I. B)

 

 

Na akci se podíleli: Viola Daňková (III. B), Adéla Šibalová (VIII. A), Lada Daňková, Nikol Haníková (obě z VIII. C), Michaela Hamříková, Denisa Mlčková, Natálie Řehulková, Viktorie Kociánová (všechny z IX. A), Filip Bálint, Tomáš Harabiš, Terezie Hyvnarová, Tomáš Kolomý, Dominik Lakomý, Ela Kostrůnková, Filip Repper, Adam Šidlík aAnna Vojtková (všichni z IX. B) a žáci z VI. A a VIII. B, kteří pomohli při vystřihování materiálů.