Zájmové útvary v letošním školním roce – informace pro naše žáky

Od příštího týdne zahajují letošní činnost zájmové útvary. Nábor nových žáků ale bude probíhat až do konce září, takže se zájemci mohou vedoucím i nadále nahlašovat.

 

Ve sportovní oblasti pokračujeme s fotbalem, florbalem a tenisem. Zájemci mohou být z obou stupňů, vytvoříme několik skupinek. Fotbalisty povede Mgr. Hájek, florbalisty Mgr. Šimůnek, tenisty mají na starost Mgr. Šimůnek a Mgr. Barusel. Sportovně zaměřený bude i kroužek ve školní družině.

 

Kreativitu a výtvarné cítění žáků budeme rozvíjet v keramickém kroužku Mgr. Steinerové a Mgr. Helískové a v kreativních kroužcích družiny a podnikatelského inkubátoru (A. Hlistová, L.Šímová, Mgr.  I. Zatloukalová a Mgr. Lucie Javůrková.

 

Hudební vlohy mohou žáci uplatnit ve Veselém zpívání, které povedou Mgr. M. Šrubařová a Mgr. Zapalačová a nově Mgr. Kožíšková.

 

Dále nabízíme výuku nespojitého písma Comenia Script, a to pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i v lekcích určených pro ostatní zájemce (Mgr. E. Kostrůnková).

 

Zájemci o dobré knihy a dramatickou výchovu se zapojí do čtenářského klubu Mgr. Henčové, v činnosti bude pokračovat i anglický klub Mgr. Karáska.

 

Intenzivně se zapojíme do kroužků anglického jazyka (na prvním stupni budou tři, na druhém dva. O vedení se podělí naši učitelé angličtiny s lektory z jazykové školy, garantem je Ing. Kodeda. Připravíme další žáky na Cambridge jazykové zkoušky.

 

Pokračujeme v kroužcích s přírodovědným a zdravotnickým zaměřením, budou probíhat ve škole i ve školní družině (nově např. Přírodní vědy zábavně, Jóga, Družinky venku…).

Některé zájmové útvary se teprve formují, ale nemějte strach, jejich nabídka bude tak pestrá, že si každý zájemce může najít to, co ho zajímá.

 

A to nemluvím o tom, že svoji činnost zahajují i útvary spadající pod Národní plán obnovy, v nichž si můžete zopakovat a upevnit učivo, pokud máte ve škole nějaké vzdělávací problémy.

A plně se do práce vrhá i ekotým se všemi dalšími aktivitami navázanými na jeho náplň.

 

Při zajištění odpolední zájmové činnosti spolupracujeme s atlety z Olympie, s malými fotbalisty (trénují i u nás), s kolegy z OPEN HOUSE, s lektory z jazykové školy Hello i s dobrovolníky z řad rodičů.

Takže vidíte – po vyučování se vyplatí zůstat ve škole. Je to lepší než se nudit a poflakovat po náměstí.