AKTIVITA 8.B: „JAK DO ŠKOLY CHODIT BEZPEČNĚ“

DOPROVODNÝ PROGRAM AKCE „POJĎTE S NÁMI PĚŠKY DO ŠKOLY!“

 

Jak už jsme Vás informovali, naše škola se zapojila do tradiční celorepublikové podzimní eko výzvy PĚŠKY DO ŠKOLY. Žáci z 8.B si při této příležitosti připravili vzdělávací program pro své mladší spolužáky o tom, jak mají chodit do školy bezpečně.

 

Formou krátkých říkanek jim představili, jak se správně chovat na přechodu, jak přecházet vozovku tam, kde přechod není, jaká pravidla pro nás platí, když jedeme do školy na koloběžce nebo na kolečkových bruslích, a v neposlední řadě kam volat, když se nám stane úraz či jak se poskytuje první pomoc.

 

Děkujeme všem malým posluchačům za jejich pozornost – a v pátek 30.9. se na vás všechny budeme těšit na přechodech před školou, kde si vyzkoušíme, jak šikovní jste při bezpečném přecházení vozovky. Věříme, že Vaši rodiče již nemusí mít obavy, že byste to snad nezvládli.

 

 

 

Žáci 8. B z Jedničky