ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 1. stupně ZŠ

(kurz je vhodný pro žáky ve věku 7 – 12 let, tedy 3.-5. třída)

 

Vážení rodiče, i v letošním školním roce otevíráme kroužek Jazykové školy Hello – Angličtina s rodilým mluvčím.

 

Kroužek poběží od 4. října, vždy od 13:00 do 14:00 hod., v prostorách naší základní školy. Bude opět zaměřený na mluvený projev a použití angličtiny v běžných kontextech a situacích. Cílem kurzu je též doplnit mezery a zafixovat dětem učivo probírané ve vyučování.

 

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na tento kroužek, prosíme vás o vyplnění závazné přihlášky na stránkách Jazykové školy Hello a o úhradu jimi požadované platby.

 

Link k vyplnění závazné přihlášky a k platbě naleznete zde:

https://www.hello.cz/cs/anglictina-s-rodilym-mluvcim-1-stupen-zs-zs-bruntal-04-10-2022/p&k=22475&b=rozsirene-vyhledavani&typ=pd&z2=4%2c8&id=22083