Skotské hry na Jedničce

Šestý červen roku 2022 se do historie naší školy zapíše jako den obnovení tradice konání Skotských her. Tradice, která se z iniciativy Iana P. Hagana zrodila před osmy lety. Aktivní účastníci letošních bojů, žáci 8. a 9. ročníku, si po dvouleté přestávce museli nejdříve odpovědět na pár otázek: „Co je to Tug of war?“  „Jak se dělá Caber toss?“… Skotské hry se bez angličtiny prostě neobejdou.

 

Ve 14 hodin se sportovní areál 1.ZŠ zaplnil zvídavými diváky i hlučnými fanoušky, kteří od prvních okamžiků hnali závodníky k co nejlepším výkonům. Skotské sportovní odpoledne otevřela štafeta deváťáků na 3 x 1 kolo. A pak už následovala disciplína za disciplínou, jeden vyrovnaný souboj za druhým. Největší pozornosti se samozřejmě těšily tradiční disciplíny – hod kládou a vrh kamenem. První pokusy byly sice nejisté, ale jakmile si reprezentanti jednotlivých tříd osvojili techniku, předváděli úžasné výkony. Stejně důležité body přinášeli do týmového hodnocení i skokané do dálky.

 

Po vyčerpávajících individuálních výkonech čeká na soutěžící vždy ještě jedna typicky skotská disciplína – přetahovaná.  Na závěr celého odpoledního programu je zařazeno klání, které může ještě výrazně pozměnit pořadí, protože ve hře je dvojnásobný počet bodů. Tady se totiž teprve ukáže, jak celá pětice dokáže táhnout za jeden provaz. Nakonec ale lano pouze potvrdilo pořadí, které se ustálilo po první části Skotských her. Mezi osmáky nejvíce bodů nasbírali reprezentanti Vlll.A / 13 bodů/, o dva body zpět byla na 2. místě Vlll.B a třetí příčku vybojoval tým Vlll.C / 8 bodů/. V kategorii 9. tříd byla situace naprosto shodná: 1. IX.A / 15 bodů/, 2.  IX.B / 11 bodů/ a 3. IX.C / 6 bodů/.

 

Děkujeme všem, kteří měli odvahu pokořit nezvyklé disciplíny, děkujeme divákům za neopakovatelnou atmosféru a rozhodčím za fair rozhodování. Speciální poděkování patří vedení školy za pomoc při organizaci, Spolku přátel školy za finanční výpomoc a školní jídelně za přípravu občerstvení.