Přerušení provozu školní jídelny a družiny

Přerušení provozu školní jídelny o hlavních prázdninách

V období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v době hlavních prázdnin bude přerušen provoz školní
jídelny.

Pro přihlášení, odhlášení žáků nebo získání veškerých potřebných informací budou pracovnice
školní jídelny k dispozici od pondělí 22. 8. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

Přerušení provozu školní družiny o hlavních prázdninách

V období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v době hlavních prázdnin bude přerušen provoz školní
družiny.

Pro přihlášení, odhlášení žáků nebo získání veškerých potřebných informací budou vychovatelky
školní družiny k dispozici od čtvrtka 25. 8. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin