POZVÁNKA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční

ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 15:30 hod.

ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10

 

Program:

  1. Seznámení se zápisem kontrolní komise – kontrola hospodaření spolku za rok 2021
  2. Předběžný rozpočet na rok 2022
  3. Volba do výboru spolku a kontrolní komise
  4. Různé

 

V Bruntále 28. 4. 2022                                                              

                                                                           Petra Benýšková (předsedkyně spolku)