Duben ve školní družině

Začátkem měsíce jsme s dětmi vyzdobili herny.  Vše se neslo ve velikonočním duchu –  velikonoční dekorace, kvetoucí větvičky, kraslice, zajíčci.  Velkou většinu vyráběly děti samy.

 

Během celého měsíce dubna, měsíce „BEZPEČNOSTI“ jsme společně s dětmi opakovali dopravní značky a různé dopravní situace. Všechna oddělení družiny mezi sebou soutěžila ve znalostech zaměřených na pravidla pro cyklisty a chodce. Navštívili jsme také dopravní hřiště, kde si děti mohly různé situace vyzkoušet. V neposlední řadě nás navštívila policistka a zdravotník, se kterými děti živě diskutovaly. 22. duben patřil Dni Země. Připomněli jsme si význam a společně s dětmi uklidili atrium u školní družiny a prostory školního hřiště. Povídali jsme si, jak je důležité naši Zemi udržovat v čistotě.

 

Konec dubna ovládly čarodějnice a vše s nimi spojené. Snad přinesly i pěkné počasí, na které už dlouho čekáme:-)