Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

(pro stávající žáky 1. – 4. ročníků)

 

Informujeme rodiče, že v době od 25. dubna do 6. května 2022 mohou své dítě přihlásit do školní družiny na příští školní rok 2022/2023.  

 

Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek. Děti, které nenavštěvují školní družinu, obdrží přihlášku od třídních učitelů.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (odchody ze ŠD stačí doplnit až v září) prosím odevzdejte co nejdříve vychovatelkám nebo třídním učitelům.

 

Do školní družiny se mohou přihlásit i děti, které v letošním školním roce družinu nenavštěvovaly, nebo docházku přerušily.

 

S případnými dotazy se můžete obrátit (nejlépe prostřednictvím emailu) na svou vychovatelku nebo přímo na mne alena.hlistova@1zsbr.cz

Těší se na Vás vychovatelky školní družiny.