Návštěva divadelního představení

Ty jsi ale lakomec, nebuď lakomec, takový lakomec, že by si nechal pro korunu vrtat koleno… Tyto i další frazémy slýcháme mezi vrstevníky často. Vše je řečeno z legrace, většinou ze snahy získat něco dobrého na zub. Jsme lakomci s malým l a žijeme ve 21. století v Bruntále.

 

Lakomec s velkým L na nás čekal v Městském divadle v Bruntále ve středu 6. 4. 2022. Rázem jsme se octli ve 2. polovině 17. století v Paříži. Herci z pražského Divadla Radka Brzobohatého sehráli velmi úspěšnou Moliérovu hru Lakomec o lidské lakotě, neupřímnosti a podlézavosti. Kupec Harpagon má rád své peníze a úplně zapomíná na potřeby a přání svých nejbližších. Bezohlednost, chamtivost, intriky, ale i láska byly a jsou stejně aktuální témata jak v dobách minulých, tak také v současnosti.

 

Pevně věříme, že takových Harpagonů nebudeme v životě potkávat víc než lidí se srdcem na dlani, ohleduplných a vstřícných. Že apostrofa ,, penízky, vy moji zlatí drahouškové“ nebude slyšet příliš často a zcela se změní s jiným oslovením…

My, deváťáci a osmáci z Jedničky, jsme si toto kulturní dopoledne náramně užili, svým společenským vystupování i oděvem jsme jistě vzorně reprezentovali naši školu.

 

 

Napsala Veronika Šípková