Easter 3. a 4. třídy

Ve dnech 12. a 13. 4. jsme pořádali pro žáčky 3. a 4. tříd “anglické” Velikonoce – Easter in UK. Dětem  byly v hodinách angličtiny  předem představeny tradice oslav v Anglii včetně seznámení s anglickými výrazy, aby se mohly vrhnout a prožít tak oslavu anglických Velikonoc na naší škole.

 

Byly pro ně připraveny velikonočních soutěže a aktivity na hřišti školy. Žáci zdobili kříže kytkami “ “Cross decorating with flowers”, poté je čekal “Eggs race”, kdy s entusiasmem dělali slalom s vajíčky. Další velikonoční tradící byl “Easter egg hunt”, kdy děti hledaly velikonoční vajíčka a sbíraly do košíků. Na závěr aktivit si žáci dali závod “ Easter egg rolling” tedy válení vajec. Jak už bývá tradící v Anglii “the Easter Bunny” – velikonoční zajíček čekal na děti se sladkou odměnou :).

 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se podíleli na akci a nejvíce nadšeným dětem, které s radostí prožívaly anglické Velikonoce.