Zápis do 1. tříd + přípravná třída

Má Vaše dítě odklad nebo se domníváte, že ještě není pro školní docházku dostatečně vyzrálé ? Nabízíme Vám řešení :

 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA NA JEDNIČCE

MOST MEZI ŠKOLKOU A VAŠÍ NOVOU ŠKOLOU

 

Pro koho je PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA vhodná ?

 • pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a přednostně pro ty děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023

 

 

Co nabízíme?

 • bezplatnou docházku do přípravné třídy
 • kvalitní přípravu pro vstup do základní školy
 • kolektiv o sníženém počtu dětí ve srovnání s mateřskou školou (maximálně 15 dětí)
 • výuku v délce 4 vyučovacích hodin (možnost využití ranní i odpolední školní družiny)
 • individuální přístup dle potřeb dítěte 

 • zapojování do mimovýukových činností se žáky prvních tříd (různé akce ve škole, výlety, divadelní 
představení, apod.)
 • stravování a školní družinu
 • spolupráci s rodiči a odborné konzultace

 

Co je naším cílem?

 • systematická příprava dětí na zahájení vzdělávání v základní škole
 • plynulé začlenění do školního kolektivu
 • vyrovnání nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, kontaktujte prosím výchovnou poradkyni Mgr. Ivetu Zatloukalovou, tel.: 552 306 883, e-mail: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz

 

Postup pro přijetí dítěte do přípravné třídy v době konání zápisu do 1.třídy :

 • vyplnit a podepsat žádost, kterou stáhnete z webu školy: www.1zsbr.cz nebo obdržíte ve škole
 • k žádosti doložit 2 dokumenty: originál doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro umístění v přípravné třídě a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl dítěti udělen při zápisu odklad (originál, popř. ověřenou kopii)
 • pokud žádáte o odklad povinné školní docházky v Základní škole Jesenická, Jesenická 10, doporučujeme podat žádost o přípravnou třídu současně se žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu do 1.třídy
 • v případě, že bylo dítě u zápisu v jiné základní škole a byl mu tam vyřízen odklad povinné školní docházky, může zákonný zástupce podat žádost o přijetí do přípravné třídy v naší škole kdykoliv do 30.4. 2022
 • v případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo rozhodnutí o odkladu dosud nebylo vydáno, je nutno o tom školu uvědomit a doručit tyto dokumenty neodkladně po jejich vydání
 • o přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení
 • vydání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti

 

Po absolvování přípravné třídy mohou děti nastoupit do kterékoliv základní školy podle výběru školy jejich zákonnými zástupci.