Setkání s varhanami

V úterý 11. ledna se žáci Základní školy Jesenická vypravili za hudbou. S laskavým svolením správce evangelického kostela u rybníka pana Sokola se více než sto dětí seznámilo s architekturou a historií této novogotické stavby a jejím účelem, při té příležitosti se dověděli něco z historie Bruntálu, ale hlavně o vývoji a stavbě píšťalových varhan. Nahlédli do nitra nástroje, obdivovali rozmanitou velikost píšťal, prohlédli si techniku hry, dověděli se, jak vzniká tón v tomto královském nástroji, kde ve světě by našli nejdelší píšťaly o délce až 19 metrů. S příchodem houslisty, za doprovodu varhan, se zaposlouchali do melodií Bacha a romantických skladatelů. Dověděli se o krnovské továrně na jejich výrobu Rieger Kloss, která stavěla nástroje pro světové koncertní síně. Varhany ostatně najdou v každém venkovském kostele, někde funkční, někde poškozené a nehrající. Na závěr si se zájmem prohlédli i shromažďovací místnost pod kostelem, kde evangelíci v minulosti pořádali schůze a shromáždění.

 

Děti spojily poznatky z architektury, historie, muzikologie, interpretace hudby, hudební výchovy. Takto získané vědomosti, které procházejí našimi smysly, jsou lépe zapamatovatelné a jsou vkladem pro budoucnost našich dětí a kdoví, k čemu budou v budoucnu inspirovány. Kromě toho získají kladný vztah k našemu městu, lépe ho poznají.