Lyžařský výcvikový kurz 2022

Organizační a personální zabezpečení LVK pro žáky 7. ročníku

Školní rok 2021/22

 

Místo konání: Ski areál Čerťák, Horní Václavov u Bruntálu

                       Ski Karlov Express (čtvrtek)

Termín konání: po.24.1.-pá.28.1.2022

 

Způsob dopravy: autobusem – zajišťuje Ski areál Karlov

 

Personální zabezpečení:

Instruktoři lyžování – vyučující:

Mgr.P.Sovadinová, Mgr.J.Šimůnek, Mgr.P.Daňková, Mgr.R.Barusel,

Mgr. Z.Tabachová, AP M.Faková

Z důvodu dostatečného počtu vyučujících Tv nebudeme letos využívat žádného externího instruktora.

                                   

Pomocný dohled – AP G.Musilová (případně P. Zbořilová)

 

Informace pro žáky a zákonné zástupce:

 

1. Informace o LK – zjištění zájmu (září 2021)

 Předáno rodičům na úvodních třídních schůzkách.

2.Informace o platbě kurzu, vhodné výzbroji a výstroji, možnosti zapůjčení lyžařského vybavení, organizace kurzu, zdravotní způsobilost

 

Termín předání: 1.týden v lednu 2022

 

3.Epidemiologická opatření proti covid 19 – všichni účastníci kurzu musí mít splněnu jednu z následujících podmínek:

·         14 dní od ukončeného očkování

·         Prodělaná nemoc v ochranné lhůtě 180 dní

·         RT -PCR test s negativním výsledkem absolvovaný nejdéle 72 hodin před začátkem kurzu

 

 Financování kurzu:

 

Cena na žáka: 1800,-  platba na účet školy

 

 Příspěvek Spolku přátel ZŠ 150,- na žáka, který zaplatil příspěvek Dar škole

 

Vlek (4 sedačková lanovka)  – 1500,- kč/ 5 dní

Pojízdný pás – 150,- kč/den

 

            

Předběžný plán kurzu:

 

7:45 hod. sraz všech účastníků naložení výzbroje a výstroje

8:05 hod. odjezd autobusem

8:35 – 9:00 hod. hygiena a příprava výzbroje, zahřátí a rozcvičení

9:00 – 10:30 hod. 1.výcviková jednotka

10:30 – 10:45 hod. svačinová  přestávka

10:45 – 11:45 hod. 2.výcviková jednotka

11:45 – 12:00 hod. hygienická a pitná přestávka

12:00 – 12:50 hod. 3.výcviková jednotka

12:55 – 13:10 hod. shrnutí a závěr dne, úklid výzbroje a přejezd do Bruntálu

13:40 hod. příjezd ke škole, rozchod dětí bez školního stravování

13:45 hod. oběd ve školní jídelně a odchod dětí domů