FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY – aktuálně!

Z dříve zde avizovaných fotografických soutěží pro mladé, se u jedné z nich aktuálně prodloužil termín uzavření přihlášek až do 30.11.2021.

Jde o tuto regionální soutěž ve spolupráci s Polskem, kde můžete získat spoustu hodnotných cen:

Region očima mladých / Region oczami młodych – IV. ročník

Připomínám, že do soutěže se mohou mj. přihlásit žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ s trvalým bydlištěm v regionu Bruntál a Prudnik. 

 

 

Využijte toho, pokud máte chuť soutěžit a zároveň si prověřit své fotografické nadání!

Témata soutěže:

1/ Krajina / Architektura
2/ Lidé (portrét)
3/ Ze života (reportáž)
4/ Volné téma – fotografováno mobilem

Formulář pro zasílání fotografií najdete na: www.regionocimamladych.eu/jak-se-prihlasit

Více info na: http://regionocimamladych.eu/

Pořádající: Spolek bruntálských fotografů / PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY