Třídní schůzky na obou stupních už na začátku září

Po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli, že první setkání se zákonnými zástupci žáků v novém školním roce uskutečníme co možná nejdříve.

Třídní schůzky s rodiči prvňáčků už máme úspěšně za sebou, konaly se přímo první den školního roku.

Pro všechny ostatní třídy a ročníky jsme připravili první schůzky na 7. září (úterý).

Na prvním stupni, tedy u druháčků až páťáků, zahájíme v 15:30, na druhém stupni v 16:00.

 

Třídní učitelé sdělí rodičům všechny podstatné informace týkající se organizace školního roku, seznámí je s úpravami školního řádu, proberou nákup a zajištění pomůcek, pracovních sešitů apod. Projednáme plavání, adaptační pobyty, lyžařský výcvik, setkání s rodiči vycházejících žáků a řadu dalších důležitých témat. Seznámíme vás se složením školské rady, s činností Spolku přátel ZŠ Jesenická v loňském roce a pokusíme se zodpovědět všechny vaše dotazy.

 

Přijďte prosím všichni, těšíme se, že se po dlouhé době, kdy nám to Covid-19 neumožnil, zase osobně potkáme.

 

Prosím, nezapomeňte respirátor.