Jak na jazykovou gramotnost v tomto školním roce

Jazyková gramotnost je jednou z nejdůležitějších vzdělávacích oblastí. Na naší škole vzděláváme žáky v mateřském jazyce, angličtině a ruštině.

 

Při výuce češtiny máme vytvořenu síť čtenářských klubů, které jsou zabezpečovány nejen školou, ale i za spolupráce s MAS Hrubý Jeseník a jsou propojeny na další projekty (např. spojení s kreativními dílnami). Zapojujeme žáky do celostátních soutěží Rosteme s knihou, Čtenář na jevišti, účastníme se tvůrčích dílen a autorských soutěží, spolupracujeme s knihovnou, pořádáme besedy se současnými autory.

 

Na výuku cizích jazyků letos dělíme každou třídu na dvě skupiny. Tato komfortní situace nám umožňuje věnovat se každému žákovi a rozvíjet jeho znalosti tempem, které mu vyhovuje. Jazykově nejnadanější žáky díky tomu dokážeme připravit i na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Poslední takto získané certifikáty jsme předávali v minulém týdnu.

 

Už několik let jsme se snažili zajistit podobné podmínky i pro výuku ruštiny. Bohužel jsme vždy narazili na nedostatek aprobovaných učitelů, k našim dvěma učitelkám jsme nemohli sehnat nikoho dalšího. Letos jsme byli úspěšní, získali jsme dokonce rodilou mluvčí, paní učitelku ruské národnosti, absolventku vysokých škol v Rusku a ve Finsku, krásně mluvící česky. Dělíme tedy i ruštinu a připravujeme v této souvislosti další novinky, jako projektové dny právě s paní učitelkou Nosálkovou a nové doučování. Ruština se totiž nevyučuje na každé škole, takže k nám často do vyšších ročníků přicházejí žáci, kteří se musí doučit, co už naši žáci mají probrané. Pro ně tedy nově nabízíme odpolední doučování vedené paní učitelkou Nosálkovou.