ANGLIČTINA – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 2. stupně ZŠ

ANGLIČTINA – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 2. stupně ZŠ

(kurz je vhodný pro žáky ve věku 12 – 15 let, tedy 6.-9. třída)

 

 

Vážení rodiče, i v letošním školním roce otevíráme kroužek Jazykové školy Hello – Angličtina s rodilým mluvčím.

 

 

Kroužek poběží od 17. září, vždy od 14:00 do 15:00 hod., v prostorách naší základní školy. Bude opět zaměřený na mluvený projev a použití angličtiny v běžných kontextech a situacích. Cílem kurzu je též doplnit mezery a zafixovat dětem učivo probírané ve vyučování.

 

 

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na tento kroužek, prosíme vás o vyplnění závazné přihlášky na stránkách Jazykové školy Hello a o úhradu jimi požadované platby.

 

 

Link k vyplnění závazné přihlášky a k platbě naleznete zde:

https://www.hello.cz/cs/anglictina-konverzace-s-rodilym-mluvcim-pro-deti-2-stupne-zs-zs-bruntal-20-09-2021/p&k=21240&b=rozsirene-vyhledavani&typ=pd&z2=4%2c8&id=20858