Ještě nekončíme, ale to bylo léto!

Po roce, kdy se naši žáci téměř neviděli, uspořádali pedagogové ZŠ Jesenická pro děti už 8 prázdninových příměstských táborů a kempů a jeden další s názvem „Marťan“ nás ještě čeká.

 

Příměstské tábory pořádáme na Jedničce opakovaně v období všech prázdnin během roku, jen letos jsme jich ale díky Covidu a následně díky možnostem financování z dotační výzvy MŠMT Letní kempy naprostou většinu vměstnali do průběhu hlavních letních prázdnin.

 

Naším cílem bylo, aby alespoň o prázdninách mohly být děti opět spolu, mohly se bavit a hrou se nenápadně učit novým věcem či opakovat to zapomenuté, mohly se vzájemně poznávat a navazovat a udržovat svá přátelství.

 

K pořádání táborů a kempů využíváme možností projektového financování ze zdrojů MŠMT a MAS Hrubý Jeseník. Cílem projektů je především znovu probudit v dětech smysl pro povinnost, řád, pravidelnou docházku a neformální vzdělávání, ale také posílit jejich sociální vazby, vést je k pohybu, aktivitám a opětovnému utužení zdraví a navození duševní pohody. Děkujeme všem zainteresovaným učitelům a také MAS Hrubý Jeseník za možnost využít této příležitosti.

 

Bylo to pro děti, ale i naše pedagogy a spolupracovníky opravdu horké léto …

 

 

Příměstské tábory jsou spolufinancovány v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník, z.s. Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015709 .

 

Letní kempy jsou financovány v rámci výzvy MŠMT, název projektu „O prázdninách opět spolu“. Evidenční číslo projektu : 0074/12/KEMP/2021.