Honba za pokladem

Výše zmíněnou hru jsme s kolegyní plánovaly začátkem května. Okolnosti, a hlavně nepřízeň počasí nám naše plány překazily. Nakonec jsme hru zrealizovaly ve čtvrtek 27. května.

 

Byl to jediný den, kdy nepršelo. Přípravy mohly začít. Ráno jsme nachystaly trasu ozdobenou barevnými fábory, poschovávaly úkoly a čekaly na odpoledne. Hra mohla začít. V rozpětí asi deseti minut vybíhala jednotlivá oddělení družinek, kde na 6 stanovištích měla plnit zadané úkoly.

 

Nejprve bylo nutné najít krabičku se schovaným úkolem, poté úkol vyřešit, získat kód a ten zapsat do tabulky. Některé úkoly nebyly vůbec jednoduché – např. přesmyčka, skládání puzzle nebo spočítat slepičky v kurníku. Při plnění úkolů šlo vždy o kolektivní spolupráci, důvtip a nadhled. Děti běhaly jako zběsilé, každá skupinka se snažila být co nejlepší a nejrychlejší. Na prvenství při plnění úkolu nezáleželo tak, jako na správnosti vyřešení šestimístného kódu. Tento kód ve finále vyluštila všechna oddělení.  A zmíněný poklad? Ten vlastně našli všichni. Byl ukrytý v družině. Sladká odměna, která se pod pokladem ukrývala, uspokojila nejednoho soutěžícího. Hlavním bonusem odpoledne byla však zábava, kterou jsme si užili všichni.