Výsledky voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 

Pavla Zbořilová

Jaroslav Šteiniger

 

Paní Zlata Valíčková se stala náhradnicí v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

První zasedání nově zvolených členů školské rady se uskuteční za dodržení všech protiepidemických opatření do 30 dnů ode dne skončení voleb (tj. do 30. 5. 2021) a svolává jej ředitelka školy.

 

Oběma nově zvoleným členům školské rady blahopřejeme.