Projekt „Interaktivní učebna fyziky a chemie“

 

V minulém školním roce se naše škola zapojila do výzvy MAS Hrubý Jeseník č. 11: Vybavenost základních škol. V rámci této výzvy jsme uspěli a měli možnost vybudovat pro naše žáky novou interaktivní učebnu fyziky a chemie.

 

Projekt „Interaktivní učebna fyziky a chemie“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013874) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byla modernizace učebny fyziky a chemie, aby odpovídala současnému vývoji a moderním vzdělávacím metodám pro praktické i teoretické vyučování.

Projekt byl v těchto dnech zdárně dokončen, učebna je moderně a účelně vybavena, a my věříme, že se našim žákům v ní bude daleko lépe a příjemněji vzdělávat.