Organizace prvního a druhého stupně v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

První stupeň

 

Žáci celého prvního stupně se testují pouze v pondělí. Organizace testování zůstává stejná jako v předešlých týdnech.

Od 17. 5. 2021 je zrušena třída žáků pro zaměstnance vybraných profesí.

Školní družina se vrací do běžného režimu včetně složení jednotlivých oddělení.

 

 

Druhý stupeň

 

Od pondělí  se vrací do školy žáci 8. a 9. ročníku. Šesťáci a sedmáci budou mít výuku distanční, budou vybaveni pracovními listy, budou samostatně plnit zadané úkoly a v aplikaci Teams se sejdou s vyučujícími při konzultacích. Pro oběd do školní jídelny si mohou přijít od 13:20 hod.

 

Žáci 8. a 9. ročníku stráví první den adaptačního týdne se svými třídními učiteli, v dalších dnech se budeme věnovat především opakování, doplňování a fixování učiva, nebudeme psát písemky ani testy na známky. Ve čtvrtek a v pátek se zúčastní žáci, které vybrala Česká školní inspekce, pilotního šetření mezinárodního  projektu PISA 2022 (Programme for International Student Assessment).

 

Testování (covid-19) na druhém stupni:

 pondělí  17. 5. – 8. ročník – 8:30 hod.; 9. ročník – 8:45 hod.

čtvrtek 20. 5. – 8. ročník – 7:20 hod.; 9. ročník – 7:40 hod.

 

Pokud by dojíždějící žáci 8. ročníku nemohli přijít v danou dobu, otestují se spolu se spolužáky z 9. ročníku.

 

Veškeré podrobné informace získají žáci od svých třídních učitelů, budou zaslány i do informačního portálu Škola OnLine.