Novinky v týdnu od 24. 5. 2021

Nejdůležitější změnou oproti minulosti je zahájení prezenční výuky pro všechny žáky obou stupňů. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, neboť zároveň se ruší povinnost přísně dodržovat homogenní skupiny, takže žáci se mohou nově opět spojovat např. do volitelných hodin.

 

Stejně tak se do běžných kolejí vrací provoz školní družiny, i tam budou žáci v původním složení nastaveném na začátku školního roku.

 

Testovat se budeme všichni 1x týdně, vždy v pondělí, jen žáci 2. stupně postoupí test ještě i ve čtvrtek 27. 5.

Stále platí povinnost důsledně dodržovat veškerá hygienická pravidla a povinnost zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

 

Přísná pravidla budou nadále dodržena i u vydávání obědů, budeme dodržovat stanovený harmonogram, jen příbory a sklenice si mohou žáci začít brát sami.

 

V tomto týdnu proběhnou také konzultace prospěchu a chování, poprvé zasedne školská rada v novém složení a absolvujeme mezinárodní testování žáků 4. ročníku (deváťáci to zvládnou ještě tento týden).

 

Stále zůstal platit zákaz zpívat v hodinách hudební výchovy, při sportování se pravidla uvolnila, ale žáci nemohou využívat šatny a převlékat se do cvičebního úboru, takže prozatím se omezíme na vycházky a aktivní pohyb na hřišti nebo v parku.

 

Ostatně tělocvičnu bychom nemohli využívat, ani kdyby nám to bylo umožněno, neboť jsme využili „odstávky“ šaten a hygienických zařízení a rekonstruujeme sociální zařízení (umývárnu a sprchy) v chlapecké šatně.  Zahájili jsme také opravu střechy nad kotelnou a v rámci projektu vybudovali novou skalku ve školní zahradě. Nyní nás čeká úkol postavit dva nové skleníky a dva domky na nářadí, které potřebujeme pro realizaci projektu Podnikatelský inkubátor, do kterého jsme zapojeni.

 

PŘEJEME PĚKNÉ DNY A PEVNÉ ZDRAVÍ !!!