Konzultační odpoledne

Vážení rodiče,

 

ve dnech 25. – 27. 5. 2021 proběhnou v odpoledních hodinách v naší škole konzultace. Konzultační odpoledne jsou naplánována na dobu od 14:00 – 15:30 hod. Pozváni budou osobně rodiče těch žáků, u kterých se domníváme, že je nutné, abychom se sešli a projednali vzdělávací či výchovné problémy. Třídní učitelé se s rodiči dohodnou na vhodném termínu. Vzhledem k protiepidemickým opatřením je možné, aby konzultace proběhly i telefonicky.

 

Pokud nebudete školou osloveni a budete mít zájem s námi konzultovat, dejte o tom prosím vědět třídnímu učiteli vašeho dítěte do čtvrtka 20. 5. 2021, abychom mohli zajistit termín.

 

Děkujeme vám za spolupráci.